Изберете вашата държава и език
 
9 апр. 2016

Общи условия

news-image

Официални правила
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1. Томболата на Petmall.bg  (наричана по-долу „Играта“) се организира от "ПЕТ МОЛ" ООД, на територията на република България („Организатор“).
1.2.Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата: https://www.facebook.com/petmallbg, както и на www.petmall.bg. 
1.3.Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване във Facebook страницата https://www.facebook.com/petmallbg, както и на www.petmall.bg.
1.4.Изпълнител на Играта е  "ПЕТ МОЛ" ООД , ЕИК: 203817059, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 51А, ет.2 („Изпълнител“).
1.5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Играта стартира на 07.02.2019г. г., 12:00 часа и ще продължи до 07.03.2019г, 23:59 часа (българско време).
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. На 07.02.2019 г. на стената на страницата на Petmal във Facebook ще бъде публикувана публикация под формата на игра с условие:  

newsletter-image